B&g erbjuder företagsanpassad miljöutbildning, vilket bl. a innebär följande:

Miljöfrågan har förändrats!
Miljöarbetet för svenska företag har de senaste åren ändrats snabbt. Från att enbart ha haft krav från myndigheterna riktas nu miljökraven allt mer på företagets egen produkt och dess innehåll av miljöbelastande ämnen i ett "från vaggan till graven perspektiv".

Miljömedvetenheten hos konsumenterna har tillsammans med en allt mer omfattande miljömärkning av varor ökat pressen från kunder och konkurrenter, men kraven kommer även investerare, banker, anställda och sist men inte minst uppmärksammas miljöarbetet ofta i massmedia.

Miljöarbetet blir för många företag en viktig del i företagets strategiska målsättning. Ett uttryck för denna snabba förändring av miljöarbetet bland företagen är det omfattande certifieringsarbete enligt ISO 14000 respektive EMAS som dragits igång i stora delar av industrin.

Varför miljöarbete?
Miljöarbetet idag är för många företag en viktig ekonomisk drivkraft.
Med ett aktivt miljöarbetet kan nya marknadsandelar vinnas och/eller redan uppnådda försvaras. Ett effektivt miljöarbetet i företaget leder till minskad resursförbrukning i form av energi och material, vilket kan bidra till förbättrad lönsamhet.

Hela denna utveckling ställer nya krav på företagets interna miljöarbete och kompetens. Detta kräver även att företagets alla anställa har en baskunskap och en insikt om miljöfrågorna som skapar den nödvändiga delaktigheten i företagets miljöarbete.

En företagsanpassad miljökompetens innebär bl.a:

- kunskap i ett brett perspektiv om miljöhoten och miljöfrågans strategiska betydelse idag

- kunskap kring miljöhot knutna till företaget och branschens säregenheter

- kunskap kring certifiering och olika miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14 000 och EMAS,

- kunskap kring olika verktyg för miljöanpassad produktion, som t.ex. LCA och miljömärkning