...är en lärobok om miljökunskap inför år 2000. Boken är utgiven som en lärobok för gymnasieskolan, bred nog att användas på för samtliga program, djup nog att användas på fördjupningsämnet "Miljökunskap" i årskurs tre för naturvetare. Boken har också visat sig användbar för Komvux, men också som en basresurs för miljöutbildning inom företag och kommuner.
Boken innehåller följande kapitel:

1. Miljöhistoria
2. Ekologi och termodynamik
3. Miljögifter
4. Metaller i miljön
5. Luftföroreningarna och miljön
6. Övergödning av hav och sjöar
7. Globala klimat förändringar
8. Nedbrytning av ozonskiktet i stratosfären
9. Energi och miljö
10. Biologisk mångfald
Tanken med boken är att den skall ge struktur och bakgrund till miljöfrågan idag, särskilt med tonvikt lagd på de konkreta miljöhoten som vi idag står inför uppgiften att lösa. Det är kunskap kring miljöhoten som utgör basen för miljöarbetet och skapar den nödvändiga drivkraft och helhetssyn som är nödvändigt i ett framgångsrikt miljöarbete.

Boken, vars omfång är 190 sidor, är skriven av Nils Brandt, Fredrik Gröndahl båda från b&g samt Lars Ljunggren och utgiven av Natur och Kultur 1996.

Beställningar av boken kan ske direkt hos Natur och Kultur tfn 08-453 85 00 eller via den lokala bokhandeln.