Brandt & Gröndahl AB har utarbetat och fastställt en egen miljöpolicy som visar på vårt ansvar och bidrag till att skapa ett uthålligt samhälle.

Brandt & Gröndahl AB ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla pedagogiska och effektiva verktyg för våra kunders miljöarbete.

Trovärdighet i vårt arbetet förutsätter att:
  • Vi lever som vi lär.

  • Vi ständigt ska öka vår egen medvetenhet och kunskap kring miljöfrågan och i vårt dagliga arbete väga in miljöaspekten i våra arbetsuppgifter.

  • Vi ska delta aktivt i forskning och utveckling som kontinuerligt leder till ett effektivare miljöarbete hos våra kunder.

  • Vi skall vid alla resor noga överväga nödvändigheten av resan och om den måste genomföras försöker vi i första hand genomföra den med tåg.

  • Vi ständigt ska sträva efter att minska vår förbrukning av olika ändliga resurser.