Studiebok:
Nybyggarna
Miljöarbetet i NCC - Vårt gemensamma ansvar.

Nybyggarna är ett studie och informationsmaterial som b&g gjort för och i samarbete med NCC-koncernern och dess olika affärsområden. Boken har en omfattning av ca 100 sidor och tryckts i 13000 exemplar för att delas ut i samband med den miljöbreddutbildning som NCC-koncernen genomför under 1996-98 av hela sin personal.

B&g har varit ansvarig för denna breddutbildning vad gäller studiematerial, och handledareutbildning, vilket inneburit att b&g genomfört ett stort antal utbildningar inom koncernen och dess olika affärsområden med personal på olika befattningar.

Bokens kapitel har följande innehåll:

1. Varför utbildning i yttre miljöfrågor ?

2. Byggindustrin - en stor resursanvändare

3. Miljöfrågorna har förändrats!

4. Dagens olika miljöhot
- Växthuseffekten.
- Ozonutunning - ozon hål över Antarktis.
- Marknära ozon
- Övergödning
- Försurning av skog och mark
- Fysisk påverkan inom jord-och skogsbruk- förluster av
- Biologisk mångfald!
- Organiska miljögifter
- Metaller


5. Hur kan miljöhoten minskas?
- Utgångspunkter för ett långsiktigt miljöarbetet!
- Miljöarbetet förutsätter en helhetssyn!
- Samhällets miljöarbete har förändrats!
- Industrins och företagens miljöarbete förändras snabbt!
- Dagens miljöarbete inom byggsektorn!


6. NCCs eget miljöarbete
- NCCs olika affärsområden presenterar mål och handlingsplaner!


7. Dina egna vanor och ditt eget miljöarbete är lika viktigt

8. Vad kan du göra på jobbet?
Till boken finns ett OH-material i svartvitt som kan användas vid utbildning i miljökunskap.
Boken är utgiven på eget förlag av b&g i januari 1997.
Författare är Nils Brandt och Fredrik Gröndahl från b&g.
För grafisk form ansvarar Björn Eriksson och för omslag och illustrationer ansvar Agneta Lilja.