Aktuellt
Miljöinformation på Internet
Agenda 21
Miljömanagement och certifiering
Miljömärkning
Tidningar och Nyheter
Övrigt

 

Aktuellt

Miljöbalken! 
Webbsidan JORDNÄRA är en bra samlings sida för miljöbalken.
Här nedan finns länkar till miljöbalken, förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av miljöbalken eller tidigare lagar samt allmänna råd mm.
 
http://home.swipnet.se/jordnara/index.htm

Miljöbelastning från din flygresa !!
Nu kan du sitta framför datorn och se hur mycket utsläpp just din flygresa orsakar.
http://www.lfv.se/site/lfv/environment/environmentdata.asp

 

Miljöinformation på Internet

Sweden environmental sites
Aktuella svenska miljölänkar, sökbara
http://www.lib.kth.se/~lg/sweden.htm

Environmental Sites on the Internet,
KTH, Industriellt miljöskydd, Länkdatabas för miljöinformation på Internet, sökbara.
http://www.lib.kth.se/~lg/envsite.htm

Svenska miljönätet
Information om Sveriges miljö och miljöarbetet inom svenska myndigheter, företag och ideella organisationer
http://smn.environ.se/

Naturvårdsverket;
Kunskap om miljöhoten!
http://www.environ.se/

Hållbara Sverige, Miljödepartementet
http://www.hallbarasverige.gov.se/

Internationell miljöinformation
International Institute for Sustainable Development,
Länkar kring det internationella miljöarbetet, t.ex. klimat förhandlingar, biologisk mångfald etc.
http://www.iisd.ca/linkages/

Kemikalieinspektionen
Här finner du information du behöver om kemikalier, dess farlighet och användningsområden
http://www.kemi.se/

Riksdagen
Riksdagens publika Rixlex
http://rixlex.riksdagen.se/

Svenska Naturskyddsföreningen
http://snf.se/

Livscykel
CPM, Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems, Chalmers University of Technology
http://www.cpm.chalmers.se/

Producentansvar
REPA är näringslivets lösning på lagen om producentansvar för förpackningar.
http://www.repa.se/

Förpackningsinsamlingen
http://www.forpackningsinsamlingen.se/

 

Agenda21

Stockholm Agenda21
Här kan du bl.a testa familjens miljöprofil.
http://www.slb.mf.stockholm.se/agenda21/

Miljötestet
Tillhör du familjen Vettig eller familjen Fossil - testa dig själv
http://www.kf.se/miljo/miljotestet.html

Testa din energiförbrukning hemma!
(Vattenfall )
http://www.vattenfall.se/hemma/index.wbs

 

Miljömanagement och certifiering

Miljöstyrningsrådet
http://www.miljostyrning.se/

Miljöstyrning i småföretag
http://www.nutek.se/Foretag/Miljostyrning/
miljostyrning.html

Vad är ISO 14000?
http://www.sis.se/

EMAS HELPDESK
http://www.emas.lu/

Miljöcertifierade svenska företag
http://www.environ-cert.com/

Miljöredovisningar;
Här hittar du svenska företags miljöredovisningar
http://www.miljorapporten.se/pub/miljorapporten/redo.asp

Miljömärkning

Datorer och miljö
http://www.tco.se/

Nordiska Svanen
SIS-miljömärkning
http://www.sis.se/Miljo/default.htm

KRAV-märkt
http://www.krav.se/

Rättvisemärkt
http://www.raettvist.se/

Miljömärkning TYP III, miljövarudeklarationer
http://www.miljostyrning.se/mvd/index.htm

 

Tidningar och Nyheter

Ekobrevet
Miljönyheter på nätet,
http://www.amt.se/ekobrevet/index.htm

Nyhetsbrev
http://www.snf.se/verksamhet/
hallbarakommuner/nyhetsbrev.htm

Metro
http://www.metro.se/

Dagens industri
http://www.di.se

Svenska Dagbladet
http://www.svd.se

Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/

Lyssna på dagens sport
http://www.sr.se/radiosporten/lyssna
http://www.smhi.se/sgmain/index.htm#Metro

Lyssna på dagens eko
http://www.sr.se/ekot/nyheter/

 

 

Övrigt

Allt om Stockholm:
http://www.alltomstockholm.se/