Miljöutbildning - Miljörådgivning

Adresser
Brandt & Gröndahl ab
Pinneberget 32B,
450 34 Fiskebäckskil
tel/fax; 0523 - 220 90,
0rg.nr. 55 65 16-3473
F-skattesedel finns.

Fredrik Gröndahl
Pinneberget 32B, 450 34 Fiskebäckskil
tel: 0523 - 220 90
mobil: 070 - 636 31 50
email: fgro@kth.se

Mia Bisther
Pinneberget 32B, 450 34 Fiskebäckskil
tel: 0523 - 220 90
mobil: 073 - 0360492
email: mia.bisther@bog.se

Nils Brandt
Henriksbergsvägen 77, 136 67 Haninge
tel: 08/55 65 16 85
Fax:08/55 65 16 86
mobil 070/667 68 00
email: nils.brandt@bog.se

E-mail
Nils Brandt: nils.brandt@bog.se
Fredrik Gröndahl: fgro@kth.se
Mia Bisther: mia.bisther@bog.se

Info: info@bog.se
Webmaster: webmaster@bog.se