Ett framgångsrikt miljöarbetet kräver information, kommunikation och dokumentation fungerar väl i hela företaget. Ständiga förbättringar enligt ISO 14 000 ställer krav på ett dynamiskt miljöarbete där alla berörda kan integrera miljöaspekter i den affärsdrivande verksamheten.

Cma Comedia har tillsammans med b&g ab utvecklat ett IT- verktyg, ECM, direkt anpassat för ett dynamiskt miljöarbete. ECM bygger på att kommunikation och information utbyte hela tiden integreras och blir drivkraften i företagets eget miljöarbete.