ECM-miljöintranet - ett IT verktyg i företagets miljöarbete.

 
  ECM
 
  En stor del av en medveten miljöstrategi vilar på information, tillgång till miljöinformation från marknad och lagstiftare, tillgång till och bearbetning av företagets egen information och kompetens. ECM är ett modernt och effektivt sätt att uppnå detta.
CMA har tillsammans med miljökonsulterna b&g ab utvecklat ECM, ett it verktyg direkt anpassat för dynamiskt miljöarbete och miljöcertifiering enligt iso 14001. i detta samarbete står CMA för den tekniska kompetensen och utvecklingen av programvaran, medan b&g ab står för miljökompetensen och miljöinnehållet i ECM. med ECM når vi miljömål ekonomiskt effektivt.


Miljöintranet med struktur och innehåll


Dokumenthantering, forum och faq
I det färdig förberedda ramverket i ECM finns arbetsflöden för dokumenthantering, ett elektroniskt stöd för att granska, godkänna och publicera dokument med versionshantering och spårbarhet.
forum stödjer olika grupper/behörigheters diskussioner och informationsutbyte.
faq, frequently asked questions, är ett system för att hantera frågor, svar och synpunkter om miljöarbetet.
Kunskapsinnehåll i ECM
I ECM finns bl. a. ett miljölexikon, generella hjälptexter om lagstiftning och information från myndigheter. internetlänkar ger dig fördjupad miljökompetens. från ECM kan du dessutom länkas mot internettidningar som t ex ekobrevet.
miljöpolicy, miljömål, nyckeltal, rutiner, marknadsstrategier etc. ECM innehåller instruktioner och hjälptexter färdiga exempeldokument och mallar som hjälp för att komma igång med miljöarbetet direkt.
ECM med din grafiska profil i ditt befintliga intranät
ECM kan konfigureras för att passa in i företagets grafiska profil och befintliga inranät intranet. ECM kan även stå för sig själv, eller utgöra grunden för ett intranät. befintlig miljöhandbok kan självklart integreras.
Ny information i systemet
För att systemet skall vara användbart, måste användaren få reda på vad som är nyheter i företagets miljöprocesser. nyhetsmeddelandena når den som berörs av dem enligt behörighetsregler. rätt person, rätt information!
 
Bild